Blog

Inne tematy

Kwoty wolne od potrąceń (2018r.)

3 stycznia 2018, Autor: Pro Rachunkowość

Kwoty wolne od potrąceń obowiązują jeden pełny rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. Po tym czasie ich wartość jest na nowo ustalana. Ich podstawą w Polsce jest ustawa z dn. 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy. Ich wartość procentowa w 2018 roku nie zmieniła się w ogóle w stosunku do lat poprzednich. Zmiany natomiast nastąpią w kwocie pieniężnej. Jest to uzależnione od ustalonej płacy minimalnej brutto w kraju. Wyróżnia się dwa rodzaje kwot wolnych od potrąceń:

Potrącenia obowiązkowe

Określone są dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pierwszą pozycją są alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego). Potrącenia z tego tytułu nie dotyczą wysokości kwoty wolnej. W kolejnej kategorii – potrącenia inne niż alimenty, również określone na podstawie tytułu wykonawczego – wielkość kwoty ustalona jest na 100% minimalnego wynagrodzenia netto. W 2018 roku wynosić ona będzie 1530 złotych. Mniejszy procent dotyczy zaliczek pieniężnych. Tutaj szacuje się ona na 75% minimalnego wynagrodzenia netto czyli 1147,50 złotych. Ostatnimi potrąceniami w tym rodzaju są kary pieniężne. Kwota wolna od potrąceń to 90% minimalnego wynagrodzenia netto – adekwatnie 1377,53 złote.

Potrącenia dobrowolne

Jak w poprzedniej grupie określone zostały dla osób pracujących w pełnym wymiarze czasu.

Istnieją tylko dwa potrącenia dobrowolne. Pierwszy z nich to potrącenia na rzecz pracodawcy. Wynosi dokładnie tyle samo co potrącenia inne niż alimenty czyli 100% minimalnego wynagrodzenia netto – 1530 złotych. Drugą kategorię tworzą potrącenia z tytułu innych zobowiązań niż na rzecz pracodawcy. W tym przypadku wysokość kwoty wolnej ustalona jest na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia netto. Obliczając jest to równowartość 1224 złotych.

Jak już wspomniano wszystkie stawki zostały ustalone dla pracowników pracujących na pełen etat. Jeżeli ktoś jest zatrudniony na mniejszy wymiar czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu względem uzyskanego wynagrodzenia pieniężnego.

3 + osiemnaście =