Blog

Inne tematy

Obowiązki przyjęcia płatności kartą od czerwca 2018 roku

3 stycznia 2018, Autor: Pro Rachunkowość

W ciągu kilku ostatnich lat obrót transakcji bezgotówkowych znacznie wzrósł w Polsce. Obecnie kartą płatniczą można zapłacić za wszystkie transakcje zawierane przez Internet takie jak zakupy produktów, usług czy nawet płatność rachunków. W niektórych krajach europejskich już od dawna przyjęto obowiązek płatności kartą, a kraje skandynawskie deklarują, że odchodzą od płatności gotówkowych całkowicie. Między innymi ze względu na wzrost transakcji płatniczych przy użyciu karty i w Polsce zostanie przyjęty obowiązek przyjęcia płatności kartą. Ma to nastąpić w połowie roku 2018.

Zmiany w ustawie

Przeglądając stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć na niej projekt ustawy wprowadzający zmiany w niektórych ustawach, które są bezpośrednio związane z rozwojem w Polsce płatności elektronicznych. Jednym z elementów nowelizacji przepisów jest ustawa o usługach płatniczych. Jest to dokładnie Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz.1089.

W projekcie zmian zaplanowano wprowadzenie nowego artykułu – 59 ga, który naniesienie na przedsiębiorcę prowadzącego, a co za tym idzie przyjmującego zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa albo też w ramach usługi transportu pasażerskiego w tymże pojeździe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek przyjęcia zapłaty przy użyciu „powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej”. Chodzi tu właśnie szczególnie o karty płatnicze, chociaż obecnie wiele banków daje możliwość płacenia również przy użyciu kodu generowanego w aplikacji bankowej dostępnej np. na smartfonie.

Z tego obowiązku mają zostać zwolnieni przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych na podstawie artykułu 111 ust.1 Ustawy i podatku od towarów i usług.

Ministerstwo Rozwoju liczy na to, że nowelizacja zacznie obowiązywać już w połowie 2018 roku. Ma to znacznie podnieść komfort życia obywateli i ułatwić dokonywanie płatności.

18 + 1 =